इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना माहिती मराठी | Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS): Apply Online

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS): Apply Online All Detailed In Marathi | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना अर्ज, नोंदणी संपूर्ण माहिती 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (IGNOAPS) ही योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) (नेशनल सोशल असिस्टंस प्रोग्रॅम) च्या पाच उप-योजनांपैकी एक आहे. IGNOAPS अंतर्गत, दारिद्र्यरेषेखालील आणि 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेले नागरिक अर्ज करण्यास पात्र आहेत. ₹ 200 ची मासिक पेन्शन 79 वर्षांपर्यंत आणि त्यानंतर ₹ 500.

भारत सरकारने 15 ऑगस्ट 1995 रोजी राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) निराधारांना लक्ष्य करणारी एक पूर्ण अनुदानीत केंद्र प्रायोजित योजना म्हणून सुरू केली, ज्याची व्याख्या त्याच्या/तिच्या स्वतःच्या स्रोतातून उदरनिर्वाहाचे थोडे किंवा कोणतेही नियमित साधन नसलेली कोणतीही व्यक्ती म्हणून केली जाते. उत्पन्न किंवा कुटुंबातील सदस्यांकडून किंवा इतर स्त्रोतांकडून आर्थिक सहाय्य, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे ओळखले जाणारे, मूलभूत स्तरावर आर्थिक मदत प्रदान करण्याच्या उद्देशाने. एनएसएपीचे प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे केले जाते. हा उपक्रम ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातही राबविण्यात येत आहे.

NSAP हे भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केलेल्या राज्य धोरणाच्या निर्देशात्मक तत्त्वांच्या पूर्ततेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे राज्याला अनेक कल्याणकारी उपाययोजना हाती घेण्याचा आदेश देते. नागरिकांच्या उपजीविकेचे पुरेसे साधन सुरक्षित करणे, जीवनमान उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे, मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे इ.

{tocify} $title={Table of Contents}

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना माहिती मराठी 

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचा एक घटक म्हणून, 2007 मध्ये प्रथमच हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. पूर्वी हा उपक्रम राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना म्हणून ओळखला जात असे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, जो भारताच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुरू केला होता, त्याच्या 5 घटक भागांपैकी एक म्हणून त्याचा समावेश होतो. या कार्यक्रमाद्वारे मदत केलेल्या लोकांची संख्या NSAP द्वारे मदत केलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 73% आहे. किमान 60 वर्षे वय असलेल्या प्रत्येकासाठी IGNOAPS उपलब्ध आहे. जे लोक 60 ते 79 वयोगटातील आहेत ते दरमहा 200 रुपये पेन्शनसाठी पात्र आहेत, परंतु 80 आणि त्याहून अधिक वयाचे लोक दरमहा 500 रुपये पेन्शनसाठी पात्र आहेत.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme 

IGNOAPS ची स्थापना हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 41 आणि 42 मध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील सदस्य सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचल्यास, IGNOAPS सामाजिक सहाय्य प्रदान करण्याचा तसेच किमान राष्ट्रीय मानके वाढवण्याचा मानस आहे. यावेळी, 2 कोटींहून अधिक भारतीय रहिवासी IGNOAPS मध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि ते त्याचे फायदे वापरू शकतात. MORD द्वारे प्रकाशित केलेल्या नियमांनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केलेली BPL यादी लाभार्थी ओळखण्यासाठी वापरली जाते. NSAP च्या अटींनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या स्वखर्चाने पेन्शन प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यातील बहुतांश केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या निर्देशांनुसार आणि धोरणांनुसार चालते.

             पिक नुकसान भरपाई योजना महाराष्ट्र  

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना Highlights

योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
व्दारा सुरु केंद्र सरकार
योजना आरंभ 2007
अधिकृत वेबसाईट https://nsap.nic.in/
लाभार्थी देशातील निराधार आणि दारिद्र्यरेषेखालील वृध्द नागरिक
विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय
उद्देश्य निराधार वृध्द नागरिकांना आर्थिक आधार प्रदान करणे
लाभ पेन्शन
श्रेणी केंद्र सरकारी योजना
वर्ष 2023


           महाराष्ट्र विधवा पेन्शन योजना 

NSAP मध्ये सध्या घटक म्हणून पाच उप-योजना समाविष्ट आहेत 

 • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (IGNOAPS)
 • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना (IGNWPS)
 • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व निवृत्ती वेतन योजना (IGNDPS)
 • राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना (NFBS)
 • अन्नपूर्णा योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना काय आहे?

मूलतः राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (NOAPS) म्हणून ओळखली जाणारी, IGNOAPS चे नाव बदलून नोव्हेंबर 2007 मध्ये औपचारिकपणे लॉन्च करण्यात आले. हे भारताच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने (MORD) सुरू केलेल्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाच्या (NSAP) पाच घटकांपैकी एक आहे. या योजनेचे लाभार्थी NSAP अंतर्गत सूचीबद्ध केलेल्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 73% आहेत.

IGNOAPS चा शुभारंभ भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 41 आणि 42 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पूर्ततेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कलम 41 राज्याला वृद्धत्व आणि अपंगत्वाच्या बाबतीत आर्थिक क्षमता आणि विकासाच्या मर्यादेत नागरिकांना मदत करण्याचे निर्देश देते.

वृद्ध सदस्यांच्या बाबतीत गरीब कुटुंबांना सामाजिक लाभ देणे आणि किमान राष्ट्रीय मानके उंचावणे हे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना उद्दिष्ट आहे. सध्या, 2 कोटींहून अधिक भारतीय नागरिक सूचीबद्ध आहेत आणि IGNOAPS लाभांचा लाभ घेतात. MORD ने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी तयार केलेल्या बीपीएल यादीतून लाभार्थी ओळखले जातात. NSAP च्या अटींनुसार, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना पेन्शन देण्यासाठी 100% निधी दिला जातो. हे प्रामुख्याने केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि धोरणांनुसार केले जाते.

            एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना उद्दिष्टे

 • नॅशनल सोशल हेल्प प्रोग्राम (NSAP) हा एक सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी कार्यक्रम आहे जो ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि विधुर, अपंग व्यक्ती आणि कुटुंबातील प्राथमिक कमावता गमावल्यानंतर शोकग्रस्त कुटुंबांना आधार आणि मदत प्रदान करतो.
 • या व्यवस्थेअंतर्गत, सेवानिवृत्तांना मासिक आधारावर पेन्शन पेमेंट मिळण्यास पात्र असेल. हे नॉन-कंट्रिब्युटरी पेन्शन आहे, याचा अर्थ लाभार्थ्याला पैसे मिळविण्यासाठी काहीही योगदान देण्याची आवश्यकता नाही.
 • कमावणाऱ्याच्या मृत्यू, मातृत्व किंवा वृद्धत्वाच्या बाबतीत गरीब कुटुंबांना सामाजिक सहाय्य लाभ प्रदान करते.
 • किमान राष्ट्रीय मानकांची खात्री करणे, फायद्यांव्यतिरिक्त, राज्ये सध्या प्रदान करत आहेत किंवा भविष्यात प्रदान करू शकतात.
 • कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय देशभरातील लाभार्थ्यांना एकसमान सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित करणे.
 • सर्व पात्र बीपीएल व्यक्तींना कव्हर करण्यासाठी विस्तार 
 • 2007 मध्ये, दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) सर्व पात्र व्यक्तींना कव्हर करण्यासाठी योजनेचा विस्तार करण्यात आला.
 • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना पेन्शनची रक्कम
 • IGNOAPS 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी आहे.
 • 60-79 वयोगटातील व्यक्तींना दरमहा रु. 200 मिळतात.
 • 80 पेक्षा जास्त पेन्शन रु. 500/महिना आहे.

NSAP अंतर्गत IGNOAPS ची मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत?

NSAP अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना च्या अंमलबजावणीची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

 • निवड: ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकांसारख्या स्थानिक अधिकृत संस्थांनी लाभार्थ्यांची लक्षणीय ओळख करणे अपेक्षित आहे.
 • वितरण: IGNOAPS लाभ शहरी भागातील अतिपरिचित समित्या आणि ग्रामीण भागातील ग्रामसभा यांसारख्या सार्वजनिक सभांमध्ये वितरित केले जाऊ शकतात. हे खाती आणि मनी ऑर्डरद्वारे लाभ वितरणाच्या क्लासिक पद्धतींव्यतिरिक्त आहे.
 • देखरेख: राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना राज्य स्तरावर नोडल सचिव नियुक्त करून IGNOAPS लागू करण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी. प्रामुख्याने संबंधित विभागांशी समन्वय साधून योजनेच्या प्रगतीचा अहवाल देणे. प्रत्येक तिमाहीत प्रगतीचा अहवाल दिला जातो.
 • आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीचा अहवाल न देण्याच्या बाबतीत, असे गृहीत धरले जाते की कोणतीही प्रगती झाली नाही. याचा परिणाम पुढील तिमाही किंवा संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य न देण्यात येऊ शकतो.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे फायदे काय आहेत?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे फायदे आहेत:

 • IGNOAPS अंतर्गत, 60 किंवा त्याहून अधिक वयाच्या आणि दारिद्र्यरेषेखालील भारतीय नागरिकांना दरमहा पेन्शन मिळते.
 • पेन्शनचे केंद्रीय योगदान 79 वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक लाभार्थीसाठी दरमहा INR 200 आणि 80 वर्षापासून प्रति लाभार्थी प्रत्येक महिन्याला INR 500 आहे.
 • राज्य सरकारे वर नमूद केलेल्या रकमेत योगदान देऊ शकतात. सध्या वृद्धावस्थेतील प्राप्तकर्ते राज्याच्या योगदानावर अवलंबून INR 200 ते INR 1000 च्या दरम्यान उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, जम्मू आणि काश्मीरमधील लाभार्थ्यांना दरमहा INR 400 मिळतात.
 • ही योजना एक नॉन-कॉन्ट्रिब्युरी प्रक्रिया आहे, आणि लाभार्थ्यांना पेन्शन प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही रकमेचे योगदान द्यावे लागत नाही.
 • बीपीएल कुटुंबातील 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या सर्व सदस्यांसाठी पेन्शन उपलब्ध आहे आणि केवळ एका व्यक्तीपुरती मर्यादित नाही.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे पात्रता निकष

IGNOAPS फायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

 • अर्जदाराचे वय 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे.
 • सरकारने ठरवलेल्या निकषांनुसार अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत असावा. 
 • अर्जदाराकडे कौटुंबिक सदस्यांकडून किंवा त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांकडून आर्थिक पाठबळाचे कमी किंवा कोणतेही नियमित साधन नसणे आवश्यक आहे.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत

 • संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून वयाचा दाखला घेतला जातो आणि ब्लॉक वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून त्याची पडताळणी केली जाते
 • अर्जाचा नमुना
 • उत्पन्न प्रमाणपत्र
 • दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कार्ड
 • पासबुक
 • पासपोर्ट आकाराचे फोटो

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

 • वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये IGNOAPS च्या अर्जासाठी वेगवेगळ्या वेबसाइट्स आणि कार्यपद्धती आहेत, ज्या लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.
 • हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की IGNOAPS मुख्यतः राज्यांमधील समाज कल्याण विभागांद्वारे लागू केले जाते. पण काही सूट आहेत. उदाहरणार्थ, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये ग्रामीण विकास विभागाद्वारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना कार्यान्वित केले जाते. पुडुचेरी आणि ओरिसा महिला आणि बाल विकास विभाग त्यांच्या राज्यात IGNOAPS लागू करतो.
 • तात्काळ अर्जासाठी, तुम्ही ग्रामीण रहिवासी असाल तर समाज कल्याण विभागाला भेट द्या किंवा तुम्ही शहरी भागात राहात असाल तर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना भेट द्या.

IGNOAPS साठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही खालील चरणांचे पालन केले पाहिजे:

 • संबंधित सामाजिक विभागाकडून अर्ज मिळवा. ते ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून विनामूल्य उपलब्ध आहे.
 • तपशील भरा:
 • घर क्रमांक
 • सोसायटीचे नाव
 • गाव पंचायतीचे नाव
 • ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य तपशील
 • जन्मतारीख आणि वय
 • जन्म प्रमाणपत्र तपशील
 • लिंग
 • लाभार्थी आणि वारस
 • वार्षिक उत्पन्न
 • मतदार ओळखपत्र क्रमांक

सहाय्यक कागदपत्रांसह अर्ज संबंधित अधिकाऱ्याकडे सबमिट करा.

 • अधिकारी अर्जाचे मूल्यमापन करत असताना प्रतीक्षा करा.
 • राजपत्रित अधिकारी आणि संबंधित क्षेत्राच्या महसूल अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे उत्पन्न आणि निराधारांचे निकष निश्चित केले जातील.
 • अर्ज नंतर तहसील समाज कल्याण अधिकाऱ्याकडे सादर केला जातो, जिथे त्याची छाननी केली जाते. त्यानंतर तो संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. मंजूर झाल्यास समाजकल्याण विभाग निधीची व्यवस्था करेल.
 • प्रतीक्षा यादीमधून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर मंजुरी दिली जाते.
 • जिल्हा स्तरीय मंजुरी समिती (DLSC) अंतिम मान्यता देईल.

IGNOAPS ऍप्लिकेशन स्टेटस पाहण्याची प्रक्रिया 

NSAP च्या अधिकृत वेबसाइटवर अर्जाचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो.

Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
 • NSAP होमपेजला भेट द्या.
 • पुढील पृष्ठावरील Reports क्लिक करा.
 • पुढील पृष्ठावर, ऍप्लिकेशन ट्रॅकर पर्याय निवडा.
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
 • तुमचा अर्ज क्रमांक प्रविष्ट करा आणि सबमिट क्लिक करा.
 • स्थिती स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.

IGNOAPS लाभार्थी यादी तपासण्याची प्रक्रिया 

NSAP च्या अधिकृत वेबसाइटवर लाभार्थ्यांची यादी तपासली जाऊ शकते. असे करण्यासाठी या चरणांचे अनुसरण करा:

 • NSAP वेब पोर्टलवर जा.
 • पुढील पृष्ठावरील Reports क्लिक करा.
 • दिलेल्या मेनूमधून Beneficiary Abstract पर्याय निवडा.
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
 • ड्रॉप-डाउन मेनूमधून तुमचे राज्य, जिल्हा, नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा प्रभाग निवडा.
 • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना यादी स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन पेमेंटचे तपशील कसे जाणून घ्यावे?

पेन्शन पेमेंटचे तपशील ऑनलाइन मिळू शकतात.

 • NSAP मुख्यपृष्ठावर जा.
 • पुढील पृष्ठावरील Reports क्लिक करा.
 • Pension Payment Details निवडा.
 • sanction order number/application number यासारख्या पर्यायांमधून आवश्यक फील्ड निवडा.
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
 • संबंधित तपशील प्रविष्ट करा.
 • तुमच्या पेन्शनचा तपशील स्क्रीनवर दिसेल.

अधिकृत वेबसाईट इथे क्लिक करा
केंद्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा
महाराष्ट्र सरकारी योजना इथे क्लिक करा
जॉईन टेलिग्राम

निष्कर्ष 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना 2007 मध्ये सुरू करण्यात आली आणि बीपीएल कुटुंबातील वृद्ध सदस्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे फायदे गरीब कुटुंबांचे अस्तित्व सुनिश्चित करतात, विशेषतः ग्रामीण भागात. नावनोंदणी आणि लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सरळ आणि सोपी आहे. त्याचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या आणि योजनेला दिलेला सरकारी निधी यावरून दिसून येते.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना FAQ 

Q. What Is IGNOAPS?

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) ही भारत सरकारची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे जी वृद्ध, विधवा आणि अपंग व्यक्तींना सामाजिक निवृत्ती वेतनाच्या रूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. NSAP योजनेमध्ये फक्त दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींचा लाभार्थी म्हणून समावेश होतो.

Q. IGNOAPS पूर्वीच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेपेक्षा (NOAPS) कसे वेगळे आहे?

NOAPS अंतर्गत, 65 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या आणि निराधार व्यक्तीला वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन मंजूर केले जाते. IGNOAPS अंतर्गत, पात्रतेचे वय निकष सुधारित केले गेले आहेत आणि ते 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक केले गेले आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचा समावेश करण्यासाठी निकषांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत आणि लाभ निराधारांसाठी मर्यादित नाहीत.

Q. पेन्शन रक्कम मिळण्याची पद्धत काय आहे?

भारत सरकारच्या निर्णयानुसार, पेन्शनची रक्कम बँक हस्तांतरण, पोस्टल खाते ठेव, मनी ऑर्डर किंवा रोख स्वरूपात वितरित केली जाऊ शकते. वितरणाची पद्धत प्रामुख्याने राज्यानुसार बदलते.

Q. कोणत्या परिस्थितीत पेन्शन थांबवली जाते?

लाभार्थीच्या मृत्यूच्या बाबतीत किंवा वाढीव कालावधीसाठी रक्कम काढली नसल्यास पेन्शन थांबविली जाऊ शकते. त्याच धर्तीवर, लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यास कोणत्याही नामांकित व्यक्तीला पेन्शन मिळणार नाही.

Q. IGNOAPS साठी अर्ज करावा लागेल अशी कोणतीही निश्चित तारीख/वेळ मर्यादा आहे का?

कोणतीही कट-ऑफ तारीख नाही. जेव्हा बीपीएल कुटुंबातील एखादी व्यक्ती 60 वर्षांची होते, तेव्हा तो पेन्शनच्या अनुदानासाठी अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधू शकतो.

Q. IGNOAPS बद्दल तक्रार आपण कुठे करू शकतो?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना संबंधी कोणत्याही तक्रारीसाठी राज्याने नियुक्त केलेल्या नोडल सचिवाशी संपर्क साधला जाऊ शकतो.


एक टिप्पणी भेजें (0)
और नया पुराने